Disclaimer

 

Copyright

Uiteraard is alles wat je op deze website vindt, dus ook de blogs en de vlogs, beschermd door auteursrecht en die is eigendom van Passion2Dance en haar bloggers. Niets uit de website www.passion2dance.nl (tekst, beeld en geluid), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige ander wijze.

Aansprakelijkheid

De inhoud van www.passion2dance.nl is met de grootste zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat de informatie op deze website, ondanks de betrachte zorgvuldigheid, niet actueel is of onjuistheden bevat. De gegevens op deze site kunnen bovendien zonder waarschuwing gewijzigd worden. Wij kunnen geen garantie bieden voor het ononderbroken correct functioneren van de site.

Op geen enkele manier is Passion2Dance aansprakelijk voor gedoe dat deze website veroorzaakt, door onbereikbaarheid, door teksten van ons of onze bloggers, door uitingen van anderen (zoals commentaar op de blogs of interpretaties daarvan op sociale media). Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. Ook erkennen we geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. Natuurlijk zullen we er alles aan doen dat te voorkomen of te herstellen, dus wel aardig als je het ons meldt op info@passion2dance.nl. En natuurlijk zijn we niet aansprakelijk voor wat voor vorm van geleden schade dan ook, veroorzaakt door acties die je naar aanleiding van informatie op deze website onderneemt.

Passion2Dance is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Passion2Dance gewaarschuwd werd voor zulke schade. Je kunt geen rechten ontlenen aan informatie op deze website.

Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van Passion2Dance van toepassing.
Regel 1 blijft zoals altijd: gebruik je gezonde verstand.

E-Mail disclaimer

Het volgende is van toepassing op e-mails die je van Passion2Dance ontvangt: alle mails worden zorgvuldig samengesteld en Passion2Dance is niet aansprakelijk voor enige foutieve informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens Passion2Dance de mail verstuurd heeft.

Al ons werk wordt gemaakt vanuit de beste intentie en is bedoeld om jou te laten genieten van je dansavontuur.

Details legale entiteit:
Passion2Dance is onderdeel van Variaty B.V. Registratienummer 17150956.

Laatst bijgewerkt op 1 juni 2020.